Skype-möte 2021-05-24 kl 19:00

I kallelsen till årsstämman bjöd styrelsen in till ett Skype-möte. Anledningen till detta är för att vi i år inte kommer ha någon fysisk stämma p.g.a restriktionerna som råder. Vanligtvis brukar det direkt efter årsstämmorna bli en liten frågestund och syftet med detta Skype-möte är att försöka ha det digitalt i år.

Under mötet kommer vi att berätta lite kort om vad som hänt i föreningen senaste året och lite vad som händer i närtid för att sen avsluta med en frågestund. Informationen som tas upp på mötet finns även skrivet i årsredovisningen så det är ingen ny information som kommer presenteras.

För er som inte har möjlighet att närvara på Skype-mötet men ändå har frågor till styrelsen går det bra att skicka ett mail (kontaktuppgifter finns på hemsidan) eller skriva en fråga till styrelsen i Boappa.