Parkerings- & garageplatser

Köregler för brf Månhästens parkerings- och garageplatser

Föreningen har två områden med parkeringsplatser och tre garageplatser. Omkring hälften av parkeringsplatserna ligger vid Fastlagsvägen 56 och den andra hälften samt garageplatserna ligger vid Fastlagsvägen 40. För parkerings- och garageplatser finns fyra separata kölistor: en för parkeringsplatser vid Fastlagsvägen 54 (plats 24-48), en för parkeringsplatser vid Fastlagsvägen 40 (plats 1-14 och 18-23), en för garageplatserna (plats 15-17) samt en för plats vid elstolpe. Parkerings- och garageplatser fördelas efter kötid allteftersom sådana platser blir lediga. Kötiden beräknas utifrån den tidpunkt då  den boende (bostadsrättshavare eller hyresgäst) anmäler sig till viss kö. För att tilldelas plats vid elstolpe förutsätts att man redan har en parkeringsplats i det aktuella området (så att man enkelt kan byta plats). Endast en parkerings- eller garageplats per lägenhet tillåts. Endast en köplats per kölista och lägenhet tillåts.

Boende får samtidigt stå på samtliga kölistor, men tillåts endast inneha en parkerings- eller garageplats. Avböjs erbjudande om plats stryks köplatsen från den aktuella kölistan. Accepterar boende erbjudande om ny parkerings- eller garageplats, upphör rätten till befintlig plats samtidigt som den nya övergår. Vid överlåtelse av bostadsrätt/hyresrätt upphör rätten till parkerings- eller garageplats (denna kan alltså inte överlåtas tillsammans med bostadsrätten/hyresrätten).

Föreningen har åtta laddningsplatser för el-bilar fördelade på de båda parkeringsområdena. För att få tillgång till en laddningsplats krävs att man har en befintlig p-plats på respektive område (alternativt ställer sig i aktuell parkeringskö). Den som står på en plats med laddningsstolpe, men inte utnyttjar laddningsmöjligheterna, får vara beredd att byta till en annan plats inom parkeringsområdet, när laddningsplatsen behövs av någon med el-bil.

Garage- och parkeringsplats får endast upplåtas i andra hand tillsammans med godkänd andrahandsuthyrning av lägenhet. Upplåts garage- eller parkeringsplats i annat fall är den förverkad.

För att ställa dig i kö till ovannämnda kölistor behöver du:
1. Logga in i kundportalen via hemma.sbc.se
2. Klicka på ditt namn högst upp till vänster
3. Gå till inställningar
4. Gå till kontaktuppgifter
5. Fyll i din e-postadress
6. Spara kontaktuppgifterna

Gällande parkeringsgaraget så är de platserna inte jättestora. Vilket innebär att om man har en stor bil är det ingen idé att ställa sig i kö till garageplats.

Måtten på garageplatser är enligt följande:

  • Längd från betongblock i framkant till insida dörr 4760 mm (oklart om det går att stänga dörren om man står kant-i-kant)
  • Bredd dörröppning emellan dörrens ”öppningsanordning”, alltså det bredaste man får in genom dörren är 2070 mm