Skyddsrum

Skyddsrum finns i hus 42, 44, 46 och 54 och används för tillfället som cykelrum/barnvagnsrum. I händelse av kris ska de kunna iordningsställas till fungerade skyddsrum inom 48 timmar. Instruktioner och material för det finns i skyddsrumsförråden som finns i anslutning till skyddsrummen. Nycklar till förråden är fastighetsnycklarna som styrelsen, Åkerlunds fastighetsservice och vår tekniska förvaltare Josef Ingrosso förfogar över. Varje skyddsrum kan ta emot 60 personer. Vid en händelse av kris ska skyddsrummen öppnas för alla som söker skydd. Skyddsrumsförråden öppnas i första hand av personer från styrelsen. Den som är först på plats öppnar samtliga skyddsrumsförråd. 

Här kommer lite info som kommer från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Infoblad från MSB:
MSB – Om krisen eller kriget kommer

Vad är ett skyddsrum?
Ett skyddsrum är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. Det har speciell ventilation och luftsluss så att man ska kunna minimera verkan från till exempel giftiga gaser.

Vem ställer i ordning skyddsrummet?
Fastighetsägaren ansvarar för att all utrustning finns, att skyddsrummet fungerar som det ska och att det öppnas upp vid höjd beredskap. Men det är du som skyddssökande som måste tömma rummet, installera ventilationen och se till att vattenkärl och toaletter kommer på plats. Varje skyddsrum har ett förråd med utrustning, verktyg och instruktioner.

När ska jag gå till skyddsrummet?
I fredstid behöver du inte gå till något skyddsrum. De används bara i krig. Om det skulle bli ett flyglarm ska du omedelbart bege dig till ett skyddsrum eller i nödfall ett annat skyddande utrymme.

Tillhör jag något speciellt skyddsrum?
Nej, vid fara under höjd beredskap ska du ta dig till det skyddsrum eller skyddande utrymme som är närmast.

Hur länge kan man vara i ett skyddsrum?
Rummet ska vara konstruerat för att man ska kunna vistas där i minst tre dygn.

Vad ska finnas i skyddsrummet?
I ett skyddsrum som har ställts i ordning ska det finnas vatten upptappat på kärl (görs vid iordningställandet av skyddsrummet), värme, ventilation och toalettmöjligheter. Det finns inte livsmedel. I en krigssituation får du vara beredd på att det kan vara avbrott i exempelvis vatten-, el- och värmeförsörjningen till skyddsrummet.

Får man ta med sig husdjur till ett skyddsrum?
Nej, Skyddsrummen är avsedda för människor. Husdjur får inte tas med till skyddsrummet på grund av t.ex. allergirisken.

Vad ska man själv ta med sig till skyddsrummet?

Bra att ta med till skyddsrummet:

 • Ficklampa
 • Vatten (i flaska)
 • Mat som tål rumstemperatur
 • Hygienartiklar
 • Toalettpapper
 • Mediciner
 • Första hjälpen-väska
 • Varma kläder
 • Värdehandlingar (Id-kort/körkort, kontanter, kontokort)
 • Nycklar
 • Mobiltelefon + laddare eller powerbank

Skyddsrumsinstruktioner

Skyddsrumsinstruktioner finns i samtliga skyddsrumsförråd men ni finner dom även här:

Skyddsrum i hus 54

Utrustning och iordningsställande

Specifikation för skyddsrumsutrustning

Skyddsrum i hus 46

Utrustning och iordningsställande

Specifikation för skyddsrumsutrustning

Skyddsrum i hus 44

Utrustning och iordningsställande

Specifikation för skyddsrumsutrustning

Skyddsrum i hus 42

Utrustning och iordningsställande

Specifikation för skyddsrumsutrustning