Gästlägenheten

Föreningen har en väldigt fin gästlägenhet som man kan hyra. Det kan vara det perfekta alternativet till dyra hotell, när långväga släktingar eller vänner kommer på besök. Det finns fyra sängar i lägenheten.

Vilka får boka gästlägenheten?

Alla medlemmar och registrerade hyresgäster hos brf Månhästen har rätt att boka lägenheten belägen på Fastlagsvägen 42, nedre botten.

Bokningsförfarande

Lägenheten bokas genom att fylla i bokningsformuläret på föreningens hemsida, https://www.manhasten.se/gastlagenheten#bokningsformular, eller genom att ta kontakt med lägenhetsansvarige på lagenheten@manhasten.se.

Bokning vid renovering av lägenhet

Angående bokning i samband med ombyggnation så kan gästlägenheten bokas i max 14 dagar. Om längre tid önskas, krävs styrelsebeslut om detta.

Bokningsbara tider

  • Bokning kan ske av hela dygn från kl 13.00 tillträdesdagen till kl 12.00 utflyttningsdagen.
  • Högst 4 dygn i sträck kan bokas.
  • Bokning av ny hyresperiod kan ske först när tiden för den redan bokade perioden har löpt ut.

Avbokning

Önskar man avboka gjord bokning, måste det ske senast fem dagar före det bokade tillträdet, annars är man bunden vid och fullt betalningsansvarig för gjord bokning, även om annan nyttjar lägenheten dessa dagar.

Hyresbelopp och betalning

  • Hyra utgår med 300 kronor per påbörjat dygn.
  • Betalning skall vara Brf Månhästen tillhanda senast tre arbetsdagar före tillträdet.
  • Betalning sker till bankgiro 409-2979 innan tillträde, och ange alltid hyresdatum vid betalning.

Trivsel- & ordningsregler

För att gästlägenhet skall fungera bra, finns några enkla regler som skall följas:

Tillträde till lägenheten

Tillträdesdagen från kl 13.00 aktiveras koden till dörren till lägenheten. Instruktioner finns både innanför och utanför gästlägenheten. Dörren öppnas genom att använda den kod som man får efter att betalning inkommit till bankgirot.

Egen utrustning

Hyresgästen måste själv ha med sig lakan, påslakan, örngott och handdukar.

Tillgänglig utrustning

Lägenhetens möbler och inventarier redovisas på särskilt inventarieförteckning, som finns anslagen i lägenheten.

Städning

Den som gjort bokningen ansvarar för att lägenheten är ren och välstädad, när den återlämnas. Golvet dammsugs och eventuella fläckar på golv torkas bort. Det finns sopskyffel, mopp och rengöringsmedel i lägenheten. Skulle någon städutrustning eller annat förbrukningsmateriel ta slut, vänligen meddela lägenhetsansvarig.

Om städningen misskötts kan en straffavgift på 500 kr komma att tas ut. Det är därför viktigt att meddela lägenhetsansvarig om lägenheten är i dåligt skick vid tillträdet, eftersom det är den som senast hyrt lägenheten som blir betalningsskyldig.

Rökning

Rökning är inte tillåten i lägenheten.

Nyckel till soprum

Nyckel till soprum finns till höger innanför dörren.

Kontakt gällande felaktigheter och misskötsel av föreningslägenheten

Felaktigheter i lägenhetens fasta installationer, skadegörelse, samt av tidigare hyresgäst kvarlämnade persedlar, anmäls omgående till lägenhetsansvarig.

Det är Din skyldighet som användare av lägenheten att omgående meddela om du märker att lägenheten inte har städats eller har misskötts på annat sätt. Det är vår gemensamma trevnad det handlar om, så lämna lägenheten i det skick som vi alla förväntar oss att finna den i!

Bokningsformulär

Kalendern laddas...
- Ledig
 
- Bokad
 
- Väntar på godkännande

Förnamn (*):

Efternam (*):

Epost (*):

Verifiera Epost(*):

Telefon:

Övrig information:

captcha