Medlemspärmen

Innehåll

Välkommen till brf Månhästen!

Hej och välkommen till Brf Månhästen!

Först och främst hoppas vi att du som medlem i föreningen trivs med ditt val att bo i vårt kvarter. Styrelsens uppgift är i första hand att förvalta dina ekonomiska intressen så att du och alla andra i föreningen upplever boendet på ett positivt sätt.

Gemensamt har vi en uppgift att ta ansvaret för att allt som vi anser viktigt fungerar bra. Som grund för gemenskapen har vi våra stadgar och policy. Där klargörs vilka rättigheter och skyldigheter vi har som medlemmar i en bostadsrättsförening. Vidare framgår i stadgarna vad du som enskild medlem har ansvaret för i din lägenhet respektive det som föreningen åtar sig att gemensamt förvalta. Innehållet i denna pärm skall även ses som ett tillägg till stadgarna.

En av de viktigaste frågorna vi har tillsammans är att ha en bra dialog för att gemensamt kunna utveckla våra värden och trivseln. Föreningsstämman är givetvis ett forum, men det räcker inte, utan vi behöver flera olika möjligheter. Infobladet ”Månhästen Nytt” och vår hemsida www.manhasten.se är de kanaler styrelsen har att föra ut information kring aktuella frågor.

Under följande flikar hittar du det mesta du behöver veta om föreningen, våra valda förvaltare och om husen som är vår gemensamma egendom.

Ta gärna kontakt med styrelsen om du vill veta mer eller har frågor.

Allmän information om BRF Månhästen

Föreningen

Vår förening registrerades 2001-06-01. Mycket har hänt sedan dess, men den viktigaste händelsen är att vi 2007-12-17 förvärvade våra fastigheter av Svenska Bostäder. Föreningen har fem boningshus, samt i en egen byggnad, en förskola och ett gruppboende. Denna byggnad binder ihop två av boningshusen. Vi finns på Fastlagsvägen 40-58 i Midsommarkransen, Stockholms kommun. I föreningen finns totalt 89 lägenheter och 4 lokaler. Fastighetsbeteckningarna är Stiftpennan 1 samt Fiberpennan 1.

Årsmöte och styrelse

Årsmöte hålls varje vår, då medlemmarna också väljer styrelse. Denna består av lägst tre och högst sju ledamöter, varav en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare/informationsansvarig och en kassör samt lägst en och högst tre suppleanter. Aktuell styrelse finner man på sidan om styrelsen. Frågor som berör alla boende generellt tas upp direkt med styrelsen.

Om din bostadsrätt

Tanken med en bostadsrättsförening är att alla dess medlemmar är medansvariga för dess skötsel och trivsel. I och med att du ansökt om och beviljats medlemskap i föreningen är också du med och delar detta ansvar. Om du avser att sälja din bostadsrätt skall den kamerala förvaltaren snarast underrättas om detta. För att få hyra ut din lägenhet i andra hand krävs styrelsens godkännande. Se vidare föreningens stadgar (§ 16). Vill du veta mer om vad bostadsrätt innebär rekommenderar vi att du klickar dig vidare till intresseorganisationen Bostadsrätternas webbplats, www.bostadsratterna.se.

Boappa

Föreningen använder Boappa som är en boendeapp för alla medlemmar i föreningen. Det huvudsakliga syftet med appen är att förenkla kommunikation inom föreningen. I Boappa samlar vi i styrelsen relevant information som rör föreningen för att underlätta informationsdelning till våra medlemmar. Boappa är även till för kommunikation grannar sinsemellan samt för att ställa frågor till styrelsen. Vi i styrelsen uppmuntrar våra medlemmar att gå med i Boappa, det är helt kostnadsfritt och kan enkelt laddas ner i telefonen. 

Förvaltning och fastighetsskötsel

Brf Månhästens tekniska förvaltning

Fastighetsskötsel

Till fastighetsskötseln anmäls t.ex. fel på element och kranar. Vi vill uppmärksamma dig på att brister i lägenheten delvis är din skyldighet att åtgärda. Se vidare under ”Reparationer och underhåll – vem står för vad?”.

Felanmälan & Jour

Fel på hiss, vatten och avlopp samt tvättstugor skall omedelbart anmälas till:

Dygnet runt Service AB
Tel. 08-551 197 63

Brf Månhästens kamerala förvaltning

Kameral förvaltning

Föreningen har överlåtit den kamerala förvaltningen på:
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

Kontaktuppgifter:
Tel. 0771-722 722
E-post kundtjanst@sbc.se
Hemsida www.sbc.se
Öppettider:
Vardagar

kl. 07.00 – 21.00

Det är hit du ska ringa om du har frågor om t.ex. avier för inbetalning av hyra eller månadsavgift och om du behöver hjälp med mäklarinformation vid försäljning osv.

Pantförskrivning av bostadsrätt

Registreringen av panter handläggs av kamerala förvaltaren.

Obs! Pantförskrivningsavgift tas ut av medlemmen (§5).

Meddela alltså Din långivare att förvaltaren hanterar pantförskrivningen. Om Du själv sänder över pantförskrivningshandlingen till förvaltaren skall Du först kontrollera att adress och kontaktperson hos långivaren, samt lånenummer finns med. Vid lösen av lån måste kvitto eller makulerad pantförskrivningshandling snarast insändas till förvaltaren för avnotering. Sker ej detta kommer bostadsrätten att vara noterad som pantsatt.

Uthyrning i andra hand

Uthyrning i andra hand skall alltid ansökas skriftligen till styrelsen. Ansökningsblankett finner du under fliken blanketter.  I de fall uthyrning godkännes, medges detta under en begränsad tid, högst 1 år. Därefter skall uthyrningen prövas igen. För att få tillstånd för uthyrning i andra hand krävs något av följande skäl:

 • Tillfälligt arbete på annan ort
 • Studier på annan ort
 • Utlandstjänstgöring
 • Provbo ett samboförhållande
 • Sjukdom

Om du får tillstånd av styrelsen, tänk på att:

 • Du är ansvarig för att månadsavgiften (hyran) betalas
 • Du är ansvarig för att hyresgästen inte stör andra
 • Du skall upprätta ett skriftligt kontrakt mellan dig och den som skall hyra och där avtala bort besittningsskyddet.
 • 10 % av prisbasbeloppet debiteras.

Överlåtelse av bostadsrätt

Om du avser sälja din bostadsrätt ta kontakt med kamerala förvaltaren. Om du belånat din bostadsrätt, måste lånet lösas i samband med överlåtelsen eller övertagas av köparen. Om du är osäker över om din bostadsrätt är belånad har förvaltaren detta registrerat. En överlåtelse måste vara skriftlig. Är du gift måste din make/maka också godkänna överlåtelsen, även om hon/han inte är registrerad ägare. Detta är ett s.k. äktamakegodkännande. En överlåtelseavgift utgår alltid och skall betalas av köparen.

Värt att veta

Allmänna utrymmen och praktiska frågor

Tvättstugor

Finns i varje hus och är utrustade med:

 • Två helautomatiska tvättmaskiner
 • En torktumlare
 • En mangel
 • Ett torkskåp

En grovtvättstuga finns i 54:an och är utrustad med:

 • En grovtvättmaskin
 • Ett torkrum med fläktanläggning
Tvättiderna är:
Måndag – Söndag
 • 07.00 – 10.00
 • 10.00 – 13.00
 • 13.00 – 16.00
 • 16.00 – 19.00
 • 19.00 – 22.00

Tvättid får endast bokas för en tid i taget.Tvättmaskiner, torktumlare och torkrum får endast användas under de ovan angivna tvättiderna av hänsyn till de som bor intill tvättstugorna.
Var och en är skyldig att efter användandet städa tvättstuga och tillhörande utrymmen som använts.
Om boenden i fyrorna med additionsrum behöver en extra bokningscylinder till tvättstugan kan ni kontakta styrelsen angående detta. Till alla övriga lägenheter får det bara finnas en bokningscylinder.

Om man förlorat tvättcylindern eller nycklarna till den, kan en ny cylinder beställas genom att kontakta Miele på telefon 08-56 22 98 00. Man får då också två nya nycklar.

Viktigt att man beställer en cylinder med ens tresiffriga lägenhetsnummer överst (inte det fyrsiffriga numret, som används av posten) och med det tvåsiffriga husnumret (40, 42 osv) underst. Kolla på andra cylindrar på tavlan, om du är osäker.

Om den gamla cylindern sitter fast på tavlan, kontakta styrelsen för borttagning.

Grillning

På balkonger och uteplatser är detta endast tillåtet om elgrill används.

Bredband

Föreningen drog in fiber till varje lägenhet våren 2015. Bredbandsleverantör är Ownit och hastigheten är 500-1000 Mbps. För att få tillgång till bredband från Ownit krävs det att en tjänstefördelare är installerad i lägenheten. Ifall det saknas en sådan vänligen kontakta styrelsen. Skulle det vara några problem med tjänstefördelaren eller bredbandet kontakta Ownits kundtjänst www.ownit.se/kundservice. Ifall tjänstefördelaren skulle gå sönder är det upp till varje lägenhetsägare att själv bekosta en ny. En ny tjänstefördelare beställs via Ownit.

Viktigt att känna till är att Ownit endast garanterar hastigheter på 500-1000 Mbps vid trådbunden anslutning. Vid wi-fi är hastigheterna mycket lägre och det är viktigt att det är fri sikt mellan tjänstefördelaren och datorn, mobilen eller surfplattan för att ni ska kunna få bra mottagning.

TV

Föreningen har tecknat ett gruppavtal med Com Hem. Detta innebär att alla boende från och med  2018-07-01 kommer att ha tillgång till deras digital-tv. Gruppavtalet som har tecknats heter TV-bas.

För boende som ej är kunder hos Com Hem innebär detta att ni måste kontakta dem för att få tillgång till gruppavtalet. Detta görs antingen via telefon 0775-171720 eller via www.comhem.se/gruppavtal.

Gruppavtalet ger också alla boende tillgång till att använda appen Com Hem Play. I appen kan man titta på samma kanaler som ingår i gruppavtalet.

Barnvagns- / Cykelrum

Finns i varje hus. P.g.a brandrisken får inte mopeder eller andra bensindrivna fordon förvaras i rummet.

Sopor 

I varje hus finns ett soprum. I detta finns möjlighet att slänga matavfall, hushållssopor, tidningar, wellpapp, plast, glas, småbatterier och glödlampor. I 54:ans soprum finns även ett kärl för metallåtervinning. För wellpapp gäller att man skall slå isär och vika ihop kartonger och andra förpackningar så väl det går.

Grovsopor

Bakom hus 54 vid parkeringen står tre gånger per år en container avsedd för grovsopor. Detta sker i samband med höst- och vårstädning samt efter nyår.  OBS! Elavfall, bilbatterier, bildäck, målarfärg, kemiskt- eller annat miljöfarligt avfall får INTE slängas här.

Gästlägenhet

Har du släkt och vänner som skall komma på besök? Då har föreningen en jättefin lägenhet som ni kan hyra. För mer information se Gästlägenheten

Reparationer och underhåll

Vem står för vad?

Om ett fel uppstår i din lägenhet, är det viktig att veta vad du själv måste betala och vad föreningen står för. Här är en sammanställning av de vanligaste åtgärderna (se även stadgarna § 12). Är du osäker på vad som gäller ta kontakt med fastighetsansvarig.

Underhåll BRF:s ansvar Medlems ansvar
Elektriska installationer
Strömbrytare X
Vägguttag / takkontakter X
Elledningar X
Ringklocka X
Elspis X
Kylskåp X
Frysskåp X
Diskmaskin X
Byte av säkringar X
VVS installationer
WC övrigt X
WC packningar och ventiler X
Tvättställ X
Tvättställ bottenventil X
Badkar X
Blandare, underhåll X
Blandare, utbyte X
Duschslang och mikrofon X
Vattenlås, underhåll X
Ventilationsdon, springventil, underhåll X
Rensning av vattenlås och golvbrunn X
Normal rengöring av vattenlås och golvbrunn X
Avloppsstopp X
Element X
Element målning X
Övrigt
Låscylinder X
Handtag (dörrtrycke) X
Låskista X
Ringklocka X
Slutbleck X
Brevinkast X
Tätningslist X
Sanering av ohyra X
Balkong, målning utsida balkongtak, sida
& skärm
X
Ytterdörr X
Ytterdörr, ytskikt utsida X
Fönsterglas X
Fönster/balkong yttre målning (ej mellan
eller insida)
X
Fönster/balkong karm, Båge tröskel X
Väggar och tak X
Golv   X

Ordningsregler för BRF Månhästen

För att föreningen skall fungera till allas trevnad och för att undvika missförstånd krävs gemensamma regler. Vi ber dig därför ge dessa punkter en stunds eftertanke. Se även föreningens stadgar.

Balkonger och uteplatser

 • Inga detaljerade trivselföreskrifter finns MEN att skaka eller piska mattor, mata fåglar och att hålla husdjur där, är alla exempel på sådant som inte är tillåtet.
 • Blomlådor är tillåtna på insidan av balkongräcket. (Olyckor har inträffat där lådor placerade på utsidan har fallit ner!)
 • Infravärme är tillåtet. De skall placeras på säkert avstånd från brännbart material. De kräver dessutom jordade uttag med jordfelsbrytare.
 • Markiser framför balkongerna är tillåtna. De får inte fästas på väggen utanför balkongen.
 • Rökning bör ej ske på balkonger och uteplatser då detta kan leda till olägenhet för övriga boenden.

Byggnadslov

De flesta åtgärder som påverkar husets yttre är bygglovspliktiga. Ändringar som bara påverkar den egna bostadsrättslägenheten är tillåtna under förutsättning att inga bärande delar eller gemensamma funktioner (t.ex. ventilation) påverkas OCH efter styrelsens godkännande. För hyreslägenheter gäller särskilda regler. Kontakta styrelsen i god tid innan du beslutar göra eller skaffa något som kan omfattas av bygglov eller föreningens godkännande! Se även föreningens stadgar §13!

Cyklar

Cyklar parkeras i cykelrum eller i cykelställ men inte på gångar, gräsmattor eller i trapphuset.

Diskmaskin

Diskmaskin ingår inte i lägenheternas standardutrustning men får installeras under förutsättning att de allmänna anvisningarna för VVS-installationer följs. Se ”Vatten och Avlopp” nedan! Maskinens avstängningskran för vattnet skall vara stängd när man inte använder diskmaskinen. Detta för att motverka eventuella vattenskador som kan uppstå. Maskinen ska stå på en spillplåt, om den är inbyggd i köksskåp.

Elavbrott

Innan Du ringer och anmäler felet, kontrollera om bara den egna lägenheten berörs eller om även andra delar av huset och/eller gatubelysningen är berörda. Om bara den egna lägenheten berörs, kontrollera lägenhetens säkringar.

Försäkring

Föreningen har en försäkring, som täcker skador på fastigheten. För varje enskild bostadsrättslägenhet, har respektive innehavare ett långtgående ansvar. Föreningen har tecknat ett gemensam bostadsrättstillägg som ingår i månadsavgiften.

Mattpiskning/vädring

Piskning och vädring av mattor och dylikt skall ske vid de speciella piskställningar. Föreningen har två stycken piskställningar som finns mellan hus 40-42 och hus 42-44.

Ordningsregler, diverse övriga

Rökning är inte tillåten i hissar, inne i och omedelbart utanför entréer, i källare, på vind eller andra gemensamma utrymmen. Tystnad skall råda i och omkring fastigheten mellan kl. 22.00 och 07.00 vardagar respektive 10.00 lördag, söndag och andra helgdagar.

Lägenhetsrenovering och ombyggnationer får inte pågå efter kl. 20.00. Tänk på att ljud från piano, TV och andra ljudanläggningar, träskor och andra hårda skor samt borrar i betongväggar ger mycket ljud som fortplantas genom husets stomme!

Tänk särskilt på att stereons bastoner kan vara mycket störande. Ditt golv är Din grannes tak!

För att bidra till trivseln i huset bör du till exempel:

 • stänga din lägenhetsdörr, hissdörren samt ytterdörren varsamt
 • inte placera tillhörigheter utanför din lägenhet såsom dörrmattor, cyklar, kälkar och barnvagnar. Detta även av säkerhetsskäl t.ex. vid brand etc.
 • i de allmänna utrymmena i trappuppgångar och källargångar får inte ställas t.ex. cyklar, barnvagnar, kälkar etc.
 • Soppåsar får ej placeras i trapphuset utan ska slängas i soprummen.

Om Du trots allt blir störd, ta gärna direkt kontakt med den som stör, när det händer, om Du vet vem i huset det är. Om det händer att Du blir störd av samma granne mer än någon enstaka gång, kontakta någon i styrelsen. Är det sent på kvällen/natten, eller av hotande karaktär, kontakta Störningsjouren, se anslag i porten. Mata aldrig fåglar och andra djur från balkongen eller i närheten av huset. Mat som ligger på marken drar till sig råttor och andra skadedjur. I övrigt skall bostadsrättshavare rätta sig efter lämnade föreskrifter från Styrelsen.

Parabolantenn / yttre antenn

Utomhusantenn för TV eller Radio får inte sättas upp.

Rastning av hundar (djur)

Rastning av djur får inte ske på föreningens mark.

Säkerhetsdörr / -grind

Lägenhetsdörrarna är bostadsrättsinnehavarens ansvar respektive föreningens ansvar för hyreslägenheterna. Byte av dörr och komplettering av befintlig dörr med gallergrind innanför dörren är tillåtna åtgärder. Dörrens utseende och färg skall så långt som möjligt, anpassas till övriga befintliga dörrar i fastigheten. Det är speciellt viktigt att utseendet på respektive våningsplan blir enhetligt! Tänk på att säkerhetsdörren/-grinden inte får hindra Din utrymning vid brand!

Tvättmaskin i lägenheten

Om du skall installera tvättmaskin i lägenheten, skall den installeras av fackman.

Vatten och avlopp

Ingrepp i vatten- och avloppssystemen får bara göras av auktoriserade hantverkare, som är certifierade att göra våtrumsreparationer och som har ansvarförsäkring, annars riskerar man som bostadsrättshavare att själv få stå för skador som uppstår på föreningens eller grannars egendom. Generellt gäller att avstängningskranar för vatten inom varje lägenhet saknas. Varje ingrepp i vattensystemet kräver därför att delar av huset stängs av. Kontakta fastighetsansvarig för att få hjälp med att stänga av vattnet. Eventuella fel i samband med installationer kan därför komma att påverka både den egna lägenheten och andra delar av huset. Vid varje tillfälle då ingrepp görs i vattensystemet för underhåll och för utbyte av t.ex. handfat, toalettstol etc., skall samtidigt avstängningskranar monteras på inkommande vattenledningar.

Vattenförbrukning

Ingår i lägenheternas månadsavgift/hyra. Ingen individuell avläsning eller debitering sker.

Ventilation

För varje hus finns ett centralt ventilationssystem. Ventilöppningar för luftutsug (frånluft) finns på flera platser i lägenheterna bland annat i badrum, toalett och kök och ska alltid vara öppna så att luft kan strömma ut. I vardags/sovrum ovanför fönstren finns ventiler för luftintag (tilluft). Innanför kåpan på ventilen finns ett filter samt ett reglage. För att säkerställa god luftkvalite bör filtret rengöras/bytas 1-2 gånger per år. Standardfiltret är tvättbart, använd mild tvållösning. Vid behov bör filtret bytas. Reglaget ska alltid vara öppet för att ventilationen ska fungera som den ska. Undantagsvis kan man tillfälligt stänga reglagen vid extrem kyla eller brandrök. Glöm inte att öppna reglaget efter att det varit stängt.  Ventilationssystemet kontrolleras löpande och regelbundet byts systemets filter etc.

OBS! Det är förbjudet att installera motordrivna köksfläktar som är påkopplade på det centrala ventilationssystemet. Vid osäkerhet kring dessa frågor kontakta fastighetsansvarig.

Värme

Huset värms med fjärrvärme. Om Du har problem t.ex. med för låg eller för hög temperatur på radiatorerna (elementen) i lägenheten, så gör du en felanmälan.

Ytterportarna

Ytterportarna får inte ställas upp och lämnas obevakad. Källardörrar skall hållas stängda och låsta för att förhindra inbrott. I och med att portarna är utrustade med kodlås hålls dörrarna låsta dygnet runt. Vårt ”skalskydd” är viktigt och är ett skydd mot ”oinbjudna personer”. Hjälp till att hålla dem ute. Ställ inte upp dörren om du väntar en gäst.

Medlemsförmåner

Gästlägenheten

Föreningen har i 42:an en lägenhet som alla boende i föreningen kan hyra för att låta sina släkt och vänner övernatta i. Lägenheten används även av styrelsen som möteslokal. I lägenheten finns det en våningssäng, bäddsoffa (2 personer), tre fåtöljer, soffbord, TV, pentry för enklare måltider, dusch och WC. För mer information om övernattningslägenheten se sidan ”Gästlägenheten”, där det finns information om hur man bokar.

Släpvagn

Som medlem i föreningen har du även möjlighet att låna en släpvagn.

Vill man slänga grovsopor när containern för grovsopor inte finns på plats är närmsta
återvinningscentral i Sätra. Föreningens släpvagnen får lånas gratis vid dessa tillfällen. Till släpvagnen finns det nätgrindar, som är 80cm höga, att låna. För att boka släpvagnen kontaktar man ansvarig för släpvagnen, se Flik 3 ”Styrelsen och kontaktpersoner”. Efter användandet av släpvagnen skall den återställas i ett representativt skick. Släpvagnen kommer att kontrolleras efter varje användande!

Brandskydd

Information om brandskydd och vad du bör tänka på finns att läsa om på följande länk:

Infobrev brandskydd