Styrelsen

Styrelsen består för närvarande av följande:

Ordförande


Jimmy Bergvall

Kassör


Charlotte (Lotta) Wennang

Sekreterare


Heléne Engström

Övriga Ledamöter

Olle Manneteg
Olle Manneteg


Ola Jonsson


Lovisa Danielsson

Suppleanter

Niklas Oskarsson

Kristina Ulgemo

Valberedningen

Det finns även en valberedning. Har ni synpunkter på vilka som skall väljas in i styrelsen vid nästa ordinarie stämma, hör av er till valberedningen som består av följande personer:

  • Susanne Möller – (Sammankallande) Hus 44
  • Mary Haak – Hus 44
  • Lars Engström – Hus 44