Styrelsen

Styrelsen består för närvarande av följande:

Ordförande


Jimmy Bergvall

Kassör


Ola Jonsson

Sekreterare


Heléne Engström

Övriga Ledamöter

Olle Manneteg
Olle Manneteg


Lovisa Danielsson


Jessica Åberg-Olsson

Niklas Oskarsson

Suppleanter

Kristina Ulgemo

Valberedningen

Det finns även en valberedning. Har ni synpunkter på vilka som skall väljas in i styrelsen vid nästa ordinarie stämma, hör av er till valberedningen som består av följande personer:

  • Susanne Möller – (Sammankallande) Hus 44
  • Mary Haak – Hus 44
  • Lars Engström – Hus 44