Styrelsen

Styrelsen består för närvarande av följande:

Ordförande


Jimmy Bergvall

Kassör


Charlotte (Lotta) Wennang

Sekreterare


Heléne Engström

Fastighetsansvarig


Janne Pettersson

Övriga Ledamöter

Olle Manneteg
Olle Manneteg


Peter Ygberg

Niclas Abrahamsson
Niclas Abrahamsson

Suppleanter


Ola Jonsson

Valberedningen

Det finns även en valberedning. Har ni synpunkter på vilka som skall väljas in i styrelsen vid nästa ordinarie stämma, hör av er till valberedningen som består av följande personer:

  • Susanne Möller – (Sammankallande) Hus 44
  • Mikael Lichtenstein – Hus 40
  • Lars Engström – Hus 44