Styrelsen

Styrelsen består för närvarande av följande:

Ordförande


Ola Jonsson

Kassör

Sebastian Sandberg

Sekreterare

Kristina Ulgemo

Gästlägenheten och släpkärran

Olle Manneteg
Olle Manneteg

Byggnadsfrågor, utemiljö, snöröjning, städ och soprum

Roland Marschall

Suppleant

Elisabeth Haag

Valberedningen

Det finns även en valberedning. Har ni synpunkter på vilka som skall väljas in i styrelsen vid nästa ordinarie stämma, hör av er till valberedningen som består av följande personer:

  • Susanne Möller – (Sammankallande) Hus 44
  • Mary Haak – Hus 44
  • Lars Engström – Hus 44