Styrelsen

Styrelsen består för närvarande av följande:

Ordförande


Jimmy Bergvall

Kassör


Ola Jonsson

Sekreterare


Lovisa Rousset

Övriga Ledamöter

Olle Manneteg
Olle Manneteg


Heléne Engström

Niklas Oskarsson

Suppleanter

Kristina Ulgemo

Valberedningen

Det finns även en valberedning. Har ni synpunkter på vilka som skall väljas in i styrelsen vid nästa ordinarie stämma, hör av er till valberedningen som består av följande personer:

  • Susanne Möller – (Sammankallande) Hus 44
  • Mary Haak – Hus 44
  • Lars Engström – Hus 44