Styrelsen

Styrelsen består för närvarande av följande:

Ordförande


Ola Jonsson

Kassör

Georg Bungard

Sekreterare

Kristina Ulgemo

Gästlägenheten och släpkärran

Olle Manneteg
Olle Manneteg

Utemiljö, snöröjning, städ och soprum

Lars Engström

Suppleanter

Martin Sandén
Agnes Sandblom Hustad

Valberedningen

Det finns även en valberedning. Har ni synpunkter på vilka som skall väljas in i styrelsen vid nästa ordinarie stämma, hör av er till valberedningen som består av följande personer:

  • Susanne Möller – (Sammankallande) Hus 44
  • Mary Haak – Hus 44
  • Pirjo Helminen  – Hus 44