Information gällande förskolan

Stadsdelen Hägersten-Liljeholmen har sagt upp hyreskontraktet för förskolan. Hyreskontraktet går ut 2020-09-30 och till hösten kommer förskolan Skogsgläntan att flytta till den nybyggda förskolan Metronomen vid Radiusparken nära Telefonplan. Styrelsen tittar för tillfället på möjligheten att bygga om lokalerna till bostadsrätter. Målsättningen är att ett förslag ska kunnas presenteras och fattas beslut om på den kommande årsstämman den 26 maj.

Höststädning

Lördagen den 19:e oktober är det föreningens höststädningsdag. Särskilda anslag med mer information finns uppsatta i trapphusen.

En container kommer att finnas på plats bakom 54:an där man kan slänga grovsopor. Om du inte har möjlighet att delta på själva städdagen, går det bra att göra en insats någon annan dag. Kontakta Janne Pettersson på 070-692 91 90 om detta.

Städdagens deltagare bjuds på grillad korv till lunch.

Vi hoppas på god uppslutning!