Ny teknisk förvaltare i föreningen

Sedan 1:a mars har föreningen en ny teknisk förvaltare, Josef Ingrosso från Förvaltarna Fastighetsservice i Sverige AB. Han är styrelsens högra hand gällande den tekniska förvaltningen och kommer bland annat att jobba med underhållsplanen och större upphandlingar av renoveringar.

Ifall det är några hyresgäster eller bostadsrättshavare som har några allmänna frågor kring det tekniska så går det bra att kontakta honom. Ni finner hans kontaktuppgifter under fliken ”Kontakta oss”.

Vi hälsar Josef varmt välkommen till brf Månhästen!

Nytt telefonnummer för felanmälan och jour

Från 1 april är det nya nummer som gäller för felanmälan och jourutryckning.

Nytt nummer till felanmälan är:
08-39 06 50

Nytt är också att du kan maila din felanmälan till:
info@akerlundsfastighet.se

Nytt nummer till jour är:
08-18 70 00
OBS! Endast mycket allvarliga och akuta fel som inte kan vänta till nästkommande arbetsdag får anmälas via journumret.

Denna information finns även på anslagstavlorna i trapphusen.

Information gällande förskolan

Stadsdelen Hägersten-Liljeholmen har sagt upp hyreskontraktet för förskolan. Hyreskontraktet går ut 2020-09-30 och till hösten kommer förskolan Skogsgläntan att flytta till den nybyggda förskolan Metronomen vid Radiusparken nära Telefonplan. Styrelsen tittar för tillfället på möjligheten att bygga om lokalerna till bostadsrätter. Målsättningen är att ett förslag ska kunnas presenteras och fattas beslut om på den kommande årsstämman den 26 maj.