Avgiftsnivåer för 2021

Styrelsen har fattat beslut om att höja avgifterna för 2021 med 2%. Beslutet motiveras främst av att vi inte längre har kvar intäkterna från förskolan samt att tomträttsavgälden kommer att höjas stegvis från 2022. Detta innebär att vi för första gången sedan Brf Månhästen förvärvade fastigheterna (2007-12-17) höjer avgifterna. Det ska nämnas att vi år 2018 sänkte avgifterna med 5% då vi istället höjde parkeringsavgifterna till samma nivå som boendeparkeringen kostar i området. Så avgifterna kommer fortfarande efter denna höjning ändå vara lägre än de var 2007.

Info gällande Com Hem

Från 2020-09-08 har Com Hem släckt ner alla analoga tv-signaler i våra hus. Detta innebär att ni måste använda er av en digitalbox eller liknande för att kunna titta på grundutbudet. För att läsa mer om detta så hänvisar vi er till: https://www.comhem.se/fastighetsagare/digitalisering

Föreningen har sedan tidigare ett gruppavtal med Com Hem som heter TV-bas. För de som redan är tv-kunder hos Com Hem innebär detta att de får rabatt på abonnemanget, alternativt att det blir helt gratis. Gruppavtalet ger också alla boende tillgång till att använda appen Com Hem Play. I appen kan man titta på samma kanaler som ingår i gruppavtalet.

För boende som ej är kunder hos Com Hem innebär detta att ni måste kontakta dem för att få tillgång till gruppavtalet. Detta görs antingen via telefon 0775-171720 eller via www.comhem.se/gruppavtal.

Ny teknisk förvaltare i föreningen

Sedan 1:a mars har föreningen en ny teknisk förvaltare, Josef Ingrosso från Förvaltarna Fastighetsservice i Sverige AB. Han är styrelsens högra hand gällande den tekniska förvaltningen och kommer bland annat att jobba med underhållsplanen och större upphandlingar av renoveringar.

Ifall det är några hyresgäster eller bostadsrättshavare som har några allmänna frågor kring det tekniska så går det bra att kontakta honom. Ni finner hans kontaktuppgifter under fliken “Kontakta oss”.

Vi hälsar Josef varmt välkommen till brf Månhästen!