Nytt telefonnummer för felanmälan och jour

Från 1 april är det nya nummer som gäller för felanmälan och jourutryckning.

Nytt nummer till felanmälan är:
08-39 06 50

Nytt är också att du kan maila din felanmälan till:
info@akerlundsfastighet.se

Nytt nummer till jour är:
08-18 70 00
OBS! Endast mycket allvarliga och akuta fel som inte kan vänta till nästkommande arbetsdag får anmälas via journumret.

Denna information finns även på anslagstavlorna i trapphusen.

Information gällande förskolan

Stadsdelen Hägersten-Liljeholmen har sagt upp hyreskontraktet för förskolan. Hyreskontraktet går ut 2020-09-30 och till hösten kommer förskolan Skogsgläntan att flytta till den nybyggda förskolan Metronomen vid Radiusparken nära Telefonplan. Styrelsen tittar för tillfället på möjligheten att bygga om lokalerna till bostadsrätter. Målsättningen är att ett förslag ska kunnas presenteras och fattas beslut om på den kommande årsstämman den 26 maj.

Höststädning

Lördagen den 19:e oktober är det föreningens höststädningsdag. Särskilda anslag med mer information finns uppsatta i trapphusen.

En container kommer att finnas på plats bakom 54:an där man kan slänga grovsopor. Om du inte har möjlighet att delta på själva städdagen, går det bra att göra en insats någon annan dag. Kontakta Janne Pettersson på 070-692 91 90 om detta.

Städdagens deltagare bjuds på grillad korv till lunch.

Vi hoppas på god uppslutning!