Ny ekonomisk plan för brf Månhästen

Då ombyggnationen av förskolan till fem nya lägenheter har förändrat föreningens ekonomiska förutsättningar, har vi i styrelsen därför låtit ta fram en ny ekonomisk plan för brf Månhästen.

En ekonomisk plan innehåller en fullständig redogörelse för bostadsrättsföreningens verksamhet utifrån ekonomi, juridik och teknik. Syftet med den ekonomiska planen är att vara ett bedömningsunderlag för framtida bostadsrättshavare för att bedöma föreningens ekonomi.

Den nya ekonomiska planen är upprättad av Peter Wipp från BostFast AB och granskad av två av Boverket utsedda intygsgivare som bedömt planens hållbarhet och riktighet. Den nya ekonomiska planen är registrerad hos Boverket 2022-04-05.

För den som vill läsa i den nya ekonomiska planen så finner ni den på följande sida:

För medlemmar – BRF Månhästen (manhasten.se)

Mvh
Styrelsen