Höststädning

Lördagen den 19:e oktober är det föreningens höststädningsdag. Särskilda anslag med mer information finns uppsatta i trapphusen.

En container kommer att finnas på plats bakom 54:an där man kan slänga grovsopor. Om du inte har möjlighet att delta på själva städdagen, går det bra att göra en insats någon annan dag. Kontakta Janne Pettersson på 070-692 91 90 om detta.

Städdagens deltagare bjuds på grillad korv till lunch.

Vi hoppas på god uppslutning!

Höststädning

Lördagen den 27:e oktober är det föreningens höststädningsdag. Särskilda anslag med mer information kommer att sättas upp i trapphusen.

En container kommer att finnas på plats bakom 54:an där man kan slänga grovsopor. Om du inte har möjlighet att delta på själva städdagen, går det bra att göra en insats någon annan dag. Kontakta Janne Pettersson på 070-692 91 90 om detta.

Städdagens deltagare bjuds på grillad korv till lunch.

Vi hoppas på god uppslutning!

Städdag lördag 19 maj


Lördagen den 19 maj kommer bostadsrättsföreningen att ha städdag.

Vi samlas vid 54:ans entre från kl: 09:30-10:00. Där tilldelas ni arbetsuppgifter och passande redskap som återlämnas vid avslutat arbete.

När ni är klara med er tilldelade uppgift kontaktar ni Susanne eller Janne.

Grillad korv med bröd samt kaffe och läsk serveras vid månhästarna runt lunchtid (12:30).

De som inte kan deltaga på städdagen, kan anmäla sig till Janne Pettersson på tel 070-692 91 90 för att tilldelas arbetsuppgifter vid annat tillfälle.

Uppmärkning i cykel- och barnvagnsförråd

I samband med städdagen ska ovanstående förråd städas. Allt i förråden ska märkas upp med namn, lägenhetsnummer och år 2018. Detta gäller även barnvagnar, kälkar, pulkor m.m.

Följande gäller:

  • Cyklar får vara låsta, men ej fastsatta, då de måste flyttas i samband med städningen.
  • Även cyklar utomhus på cykelparkeringen ska vara uppmärkta . Får dock vara fastlåsta.
  • Omärkta föremål kommer att omhändertas!

Vi hoppas att det blir många som ställer upp och att även solen infinner sig!

Höststädning

Lördagen den 21:e oktober är det föreningens höststädningsdag. Särskilda anslag med mer information kommer att sättas upp.

En container kommer att finnas på plats bakom 54:an där man kan slänga grovsopor. Om du inte har möjlighet att delta på själva städdagen, går det bra att göra en insats någon annan dag. Kontakta Janne Pettersson på 070-692 91 90 om detta.

Städdagens deltagare bjuds på grillad korv till lunch.

Vi hoppas på god uppslutning!

Städdag lördagen den 13 maj


Lördagen den 13 maj kommer bostadsrättsföreningen att ha städdag.

Vi samlas vid 54:ans entre från kl: 09:30-10:00. Där tilldelas ni arbetsuppgifter och passande redskap som återlämnas vid avslutat arbete.

När ni är klara med er tilldelade uppgift kontaktar ni Susanne eller Janne.

Grillad korv med bröd samt kaffe och läsk serveras vid månhästarna runt lunchtid (12:30).

De som inte kan deltaga på städdagen, kan anmäla sig till Janne Pettersson på tel 070-692 91 90 för att tilldelas arbetsuppgifter vid annat tillfälle.

Uppmärkning i cykel- och barnvagnsförråd

I samband med städdagen ska ovanstående förråd städas. Allt i förråden ska märkas upp med namn, lägenhetsnummer och år 2017. Detta gäller även barnvagnar, kälkar, pulkor m.m.

Följande gäller:

  • Cyklar får vara låsta, men ej fastsatta, då de måste flyttas i samband med städningen.
  • Även cyklar utomhus på cykelparkeringen ska vara uppmärkta . Får dock vara fastlåsta.
  • Omärkta föremål kommer att omhändertas!

Vi hoppas att det blir många som ställer upp och att även solen infinner sig!