Balkonginglasning

På denna sida finner ni information gällande balkonginglasning i Brf Månhästen (sidan uppdaterades 2020-11-29)

Styrelsen i brf Månhästen har under 2020, efter förfrågan från medlemmar, påbörjat arbetet med att kolla över möjligheterna till att glasa in balkonger i föreningen. 

Styrelsen delade ut intresseanmälningslappar till samtliga medlemmar i augusti 2020. Av 77 lägenheter var det 40 som visade intresse för att glasa in sin balkong. Då intresset var stort har vi i styrelsen varit i kontakt med fyra olika leverantörer som sysslar med balkonginglasningar. Valet av leverantör hamnade till slut på Nordiska inglasningar AB (https://www.nordiskainglasningar.se). Ett ramavtal är signerat och de ska till att börja med hjälpa föreningen att skicka in en bygglovsansökan för inglasning av samtliga balkonger. Om vi får bygglov kommer vi att ta upp frågan på nästa stämma, då det även krävs att stämman säger ja till balkonginglasning i föreningen. 

Priset för en balkonginglasning varierar beroende på vilka tillval man gör. Men för de två  uteplatserna samt de balkonger som har en balkong över sig är grundpriset 66 275 kr. För balkongerna högst upp i husen är grundpriset 124 000 kr. Anledningen till den stora prisskillnaden är för att det behövs byggas ett tak över de balkongerna.  

Har ni några frågor eller funderingar så går det bra att höra av sig till ordf@manhasten.se 

Mvh
Styrelsen