Balkonginglasning

På denna sida finner ni information gällande balkonginglasning i Brf Månhästen (sidan uppdaterades 2021-03-28)

Senast info

Föreningen har fått ett generellt bygglov för inglasning av  samtliga balkonger som har tak över sig. Vi har nu även skickat in en bygglovsansökan om att få glasa in även de balkonger högst upp som inte har något tak över sig. Ansökan inkom 2021-01-20 och vi väntar fortfarande på ett besked. 

Kallelse till extra poströstningstämma 10 april kl 11:00 har skickats ut till samtliga medlemmar. På stämman tas frågan om balkonginglasning i föreningen upp. 

Bakgrund

Styrelsen i brf Månhästen har under 2020, efter förfrågan från medlemmar, påbörjat arbetet med att kolla över möjligheterna till att glasa in balkonger i föreningen. 

Styrelsen delade ut intresseanmälningslappar till samtliga medlemmar i augusti 2020. Av 77 lägenheter var det 40 som visade intresse för att glasa in sin balkong. Då intresset var stort har vi i styrelsen varit i kontakt med fyra olika leverantörer som sysslar med balkonginglasningar. Valet av leverantör hamnade till slut på Nordiska inglasningar AB (https://www.nordiskainglasningar.se). Ett ramavtal är signerat med leverantören och får vi bygglov, samt att medlemmarna på en stämma röstar för att det är okej att glasa in sin balkong i föreningen, är det dom som kommer att sköta all inglasning i föreningen. Ramavtalet sträcker sig i 5 år framåt, vilket är lika lång tid som ett bygglov gäller. Då bygglovet finns hos föreningen är det enbart denna firma som får göra inglasningar i föreningen under denna tid. Vilket även innebär att alla inglasningar som eventuellt kommer göras blir likadana. 

Utseende och pris

Inglasningen som Nordiska inglasningar gör kommer bestå av att de innanför befintligt balkongräcke bygger upp en likadan front som räcket (med tillhörande glasparti) och sen fäster dom glasrutorna i balkongtaket och den nya fronten. På så vis kommer inglasningen vara separerad från nuvarande balkongräcke. Vilket underlättar då föreningen har ansvar för balkongräcket men bostadsrättshavaren har ansvar för inglasningen. För balkongerna högst upp behöver även ett tak byggas. För uteplatserna som inte har något räcke kommer det bli glasväggar från tak till mark. 

Här är en bild på hur det skulle kunna se ut inifrån balkongerna:

Priset för en balkonginglasning varierar beroende på vilka tillval man gör. Men för de två  uteplatserna samt de balkonger som har en balkong över sig är grundpriset 66 275 kr. För balkongerna högst upp i husen är grundpriset 124 000 kr. Anledningen till den stora prisskillnaden är för att det behövs byggas ett tak över de balkongerna.  

Har ni några frågor eller funderingar så går det bra att höra av sig till jimmy.brfmanhasten@outlook.com

Går även bra att ställa en fråga till styrelsen i Boappa.

Mvh
Styrelsen