Lägenhetsregister

Föreningen har upprättat ett lägenhetsregister enligt lagen (2006:378) om lägenhetsregister. Syftet med registret är att göra det enklare och billigare att ta fram hushålls- och bostadsstatistik. I dokumentet nedan hittar du en tabell med föreningens numrering och det lägenhetsnummer som ska användas vid kontakt med skattemyndigheten.