För mäklare

Här finns lite information om föreningen som kan vara av intresse för mäklare. Sidan uppdateras 2022-05-27

 • Org Nr. 769607-2029
 • Antal lägenheter 94 st varav 11 st hyresrätter.
 • Antal lokaler 2 st (en gästlägenhet och ett gruppboende)
 • Föreningen är en äkta bostadsrättsförening och består av fastigheterna Stiftpennan 1 och Fiberpennan 1
 • Fastigheterna Fiberpennan 1 och Stiftpennan 1 innehas som tomträtt fram till och med 2031
 • Föreningen är fullvärdesförsäkrad genom Bostadsrätternas fastighetsförsäkring hos Folksam. I försäkringen ingår kollektivt bostadsrättstillägg för medlemmarna
 • I månadsavgiften ingår bredband från Ownit (500-1000 Mbit/s), digital-tv basutbud från Tele2 (tidigare Com Hem), bostadsrättstillägg, värme och vatten
 • Juridisk person godkänns inte som förvärvare
 • Högst två ägare per lägenhet godkänns
 • Det finns tvättstuga, soprum, cykelförråd, barnvagnsförråd och vindsförråd i varje hus samt  en gästlägenhet i hus 42
 • Antal p-platser 45 st (500 kr/månad, inga lediga p-platser finns, för nuvarande köinformation kontakta SBC, www.sbc.se), 8 av parkeringsplatserna har även laddningsmöjligheter för el-bilar. Mer information finner ni >>här<< 
 • Antal garageplatser 3 st (800 kr/månad)
 • Månhästen har fiberanslutning via Ownit Broadband AB (500-1000 Mbit/s, ingår i månadsavgiften). 
 • OVK genomförd och godkänd 2016. Ska göras igen 2022.
 • Radonmätning genomförd och godkänd 2018
 • Yta 8329 m² (lägenhetsyta + lokalyta)
 • Fastighetsskötsel görs av Åkerlunds Fastighetsservice sedan april 2020. Rondering görs varannan vecka.
 • Styrelsen har fattat beslut om att höja avgifterna för 2022 med 2%. Beslutet motiveras främst av att vi inte längre har kvar intäkterna från förskolan samt att tomträttsavgälden kommer att höjas stegvis från 2022. Detta innebär att vi för andra gången sedan Brf Månhästen förvärvade fastigheterna (2007-12-17) höjer avgifterna. Det ska nämnas att vi år 2018 sänkte avgifterna med 5% då vi istället höjde parkeringsavgifterna till samma nivå som boendeparkeringen kostar i området. Avgifterna kommer fortfarande efter denna höjning ändå vara lägre än de var 2007. Styrelsen utesluter inte att avgifterna kommer att behöva höjas igen de kommande åren. Beslut om detta fattas i slutet av varje år. Men om beslut om avgiftshöjningar fattas är tanken att de ska ligga runt 1-2% per gång/år.   
 • För mer information om föreningen och för att se lite bilder klickar ni >>här<<
 • Förvärvare av en lägenhet med inglasad balkong behöver signera avtal med föreningen som bl.a. innehåller förvärvarens skyldigheter för balkonginglasningen. Avtalet hittar ni här: Avtal balkonginglasning. Mer information gällande balkonginglasning finner ni >>här<<

Årsredovisningar finns under medlemssidorna >>här<<.

Pantsättningar

Allt underlag rörande pantsättningar och avnoteringar ska skickas direkt till SBC utan påskrift/underskrift av styrelsen.  

Avgifts- och hyresförvaltaren har fullmakt att skriva under dessa för föreningens räkning för att sedan föra in uppgifterna i er lägenhetsförteckning.

Adressen är:
SBC
Box 226
851 04  SUNDSVALL

Utav föreningens 94 lägenheter ingår fem i ett gruppboende, övriga lägenheter är fördelade enligt nedan:

1 ROK – 16 stycken
2 ROK – 17 stycken
3 ROK – 18 stycken
4 ROK – 38 stycken
5 ROK – 5 stycken

Lägenheternas planlösningar följer nedan:

Planlösning-VåningPlanlosning-3a

Prospekt-Fastlagsvägen

Prospekt-Fastlagsvägen

BOFAKTA-Fastlagsvägen

 

Övrig information om föreningen hittar du här.

Om du, som mäklare, saknar någon information här, skicka gärna ett mail till: ordf@manhasten.se, så försöker vi se till att fixa det.