För mäklare

Här finns lite information om föreningen som kan vara av intresse för mäklare. Sidan uppdateras 2024-01-05

 • Org Nr. 769607-2029
 • Antal lägenheter 94 st varav 10 st hyresrätter.
 • Antal lokaler 2 st (en gästlägenhet och ett gruppboende)
 • Föreningen är en äkta bostadsrättsförening och består av fastigheterna Stiftpennan 1 och Fiberpennan 1
 • Fastigheterna Fiberpennan 1 och Stiftpennan 1 innehas som tomträtt fram till och med 2031
 • Föreningen är fullvärdesförsäkrad genom Gjensidige fastighetsförsäkring. I försäkringen ingår kollektivt bostadsrättstillägg för medlemmarna
 • I månadsavgiften ingår bredband från Ownit (500-1000 Mbit/s), digital-tv basutbud från Tele2 (tidigare Com Hem), bostadsrättstillägg, värme och vatten
 • Juridisk person godkänns inte som förvärvare
 • Högst två ägare per lägenhet godkänns
 • Det finns tvättstuga, soprum, cykelförråd, barnvagnsförråd och vindsförråd i varje hus samt en gästlägenhet i hus 42
 • Antal p-platser 45 st (500 kr/månad, inga lediga p-platser finns, för nuvarande köinformation kontakta SBC, www.sbc.se), 8 av parkeringsplatserna har även laddningsmöjligheter för el-bilar. Mer information finner ni >>här<< 
 • Antal garageplatser 3 st (800 kr/månad)
 • Månhästen har fiberanslutning via Ownit Broadband AB (500-1000 Mbit/s, ingår i månadsavgiften). 
 • OVK genomförd och godkänd 2016. Ska göras igen 2022.
 • Radonmätning genomförd och godkänd 2018
 • Yta 8318 m² (lägenhetsyta + lokalyta)
 • Fastighetsskötsel görs av Åkerlunds Fastighetsservice sedan april 2020. Rondering görs varannan vecka.
 • Styrelsen har fattat beslut om att höja avgifterna för 2024 med 2%. Beslutet motiveras främst av att tomträttsavgälden höjas stegvis från 2022. Detta innebär att vi för tredje gången sedan Brf Månhästen förvärvade fastigheterna (2007-12-17) höjer avgifterna. Det ska nämnas att vi år 2018 sänkte avgifterna med 5% då vi istället höjde parkeringsavgifterna till samma nivå som boendeparkeringen kostar i området. Avgifterna i 2023 var på samma nivå som 2007. Styrelsen utesluter inte att avgifterna kommer att behöva höjas igen de kommande åren. Beslut om detta fattas i slutet av varje år. Men om beslut om avgiftshöjningar fattas är tanken att de ska ligga runt 1-2% per gång/år.
 • Belåning per kvm bostadsrättsyta: 2729 kr
 • För mer information om föreningen och för att se lite bilder klickar ni >>här<<
 • Förvärvare av en lägenhet med inglasad balkong behöver signera avtal med föreningen som bl.a. innehåller förvärvarens skyldigheter för balkonginglasningen. Avtalet hittar ni här: Avtal balkonginglasning. Mer information gällande balkonginglasning finner ni >>här<<

Årsredovisningar finns under medlemssidorna >>här<<.

Pantsättningar

Allt underlag rörande pantsättningar och avnoteringar ska skickas direkt till SBC utan påskrift/underskrift av styrelsen.  

Avgifts- och hyresförvaltaren har fullmakt att skriva under dessa för föreningens räkning för att sedan föra in uppgifterna i er lägenhetsförteckning.

Adressen är:
SBC
Box 226
851 04  SUNDSVALL

Utav föreningens 94 lägenheter ingår fem i ett gruppboende, övriga lägenheter är fördelade enligt nedan:

1 ROK – 16 stycken
2 ROK – 17 stycken
3 ROK – 18 stycken
4 ROK – 38 stycken
5 ROK – 5 stycken

Lägenheternas planlösningar följer nedan:

Planlösning-VåningPlanlosning-3a

Prospekt-Fastlagsvägen

Prospekt-Fastlagsvägen

BOFAKTA-Fastlagsvägen

 

Övrig information om föreningen hittar du här.

Om du, som mäklare, saknar någon information här, skicka gärna ett mail till: ordf@manhasten.se, så försöker vi se till att fixa det.