Resultatet från bredbandsenkäten

I början av året delades en enkät ut till alla lägenheter gällande bredbandet från Ownit. Resultatet visar på att en klar majoritet (77%) av de svarade är nöjda eller mycket nöjda med bredbandet. Dock har det även framkommit att det är några som har haft problem och då oftast med wi-fi.  De flesta av problemen har löst sig genom att man startar om tjänstefördelaren. 

Skulle ni ha några problem med bredbandet vänligen kontakta Ownits kundtjänst www.ownit.se/kundservice

Viktigt att känna till är att Ownit endast garanterar hastigheter på 500-1000 Mbps vid trådbunden anslutning. Vid wi-fi är hastigheterna mycket lägre och det är viktigt att det är fri sikt mellan tjänstefördelaren och datorn, mobilen eller surfplattan för att ni ska kunna få bra mottagning. 

Hela sammanställningen av svaren finner ni här:

  Antal Procent
Mycket nöjd 19 61%
Nöjd 5 16%
Varken nöjd eller missnöjd 3 10%
Missnöjd 3 10%
Mycket missnöjd 1 3%
Totalt inkomna svar 31 100%
  Antal  Procent
Har haft problem 12 39%
Har ej haft några problem 19 61%
Totalt inkomna svar 31 100%

 

Intresserad av snöröjning?

  • Har du ett brinnande intresse av snöröjning?
  • Har du kanske alltid drömt om att lära dig att köra en snöslunga?
  • Vill du hjälpa föreningen att se till att alla medlemmar kan ta sig till och från våra hus och parkeringar utan (större) problem under den snöiga perioden på året?
  • Vill du hjälpa föreningen att hålla nere kostnaderna?

Om du känner att du vill svara ”Ja” på någon av frågorna ovan så kan du höra av dig till Janne Pettersson  (kontaktuppgifter under ”Kontakta oss” i menyn) och anmäla ditt intresse.

Stamspolning vecka 40

Stamspolning kommer att ske under vecka 40. Detta enligt nedanstående tidsplan:

Hus 40 – måndag 2 oktober
Hus 42 – tisdag 3 oktober
Hus 44 – onsdag 4 oktober
Hus 46 – torsdag 5 oktober
Hus 54 – fredag 6 oktober

Viktigt är att vi då bereds tillträde till er lägenhet. Mer information angående detta kommer delas ut i början av vecka 38.

Plåt- och metallåtervinning

I 54:ans soprum finns nu ett kärl, där man kan kasta
plåt och metall för återvinning.

Man kommer in i 54:ans soprum med sin vanliga soprumsnyckel.

Problem med varmvattnet

Vi har problem med varmvattnet i några hus. Man upplever bland annat att det tar längre tid att få fram varmvattnet och att vattnet inte blir riktigt varmt.

Man kan också märka att varmvattnet ”svajar”, d v s blir varmt för att senare blir svalare under tiden man tappar. Problemet är i huvudsak i hus 46 och 54.

Vi har kontaktat en VVS-konsult som försöker lösa problemet åt oss.

/Styrelsen