Resultatet från bredbandsenkäten

I början av året delades en enkät ut till alla lägenheter gällande bredbandet från Ownit. Resultatet visar på att en klar majoritet (77%) av de svarade är nöjda eller mycket nöjda med bredbandet. Dock har det även framkommit att det är några som har haft problem och då oftast med wi-fi.  De flesta av problemen har löst sig genom att man startar om tjänstefördelaren. 

Skulle ni ha några problem med bredbandet vänligen kontakta Ownits kundtjänst www.ownit.se/kundservice

Viktigt att känna till är att Ownit endast garanterar hastigheter på 500-1000 Mbps vid trådbunden anslutning. Vid wi-fi är hastigheterna mycket lägre och det är viktigt att det är fri sikt mellan tjänstefördelaren och datorn, mobilen eller surfplattan för att ni ska kunna få bra mottagning. 

Hela sammanställningen av svaren finner ni här:

  Antal Procent
Mycket nöjd 19 61%
Nöjd 5 16%
Varken nöjd eller missnöjd 3 10%
Missnöjd 3 10%
Mycket missnöjd 1 3%
Totalt inkomna svar 31 100%
  Antal  Procent
Har haft problem 12 39%
Har ej haft några problem 19 61%
Totalt inkomna svar 31 100%