Dags för föreningsstämma 2018!

Tisdagen den 29 maj är det dags för föreningsstämma. Den börjar kl 19.00 och äger rum i Hägerstensåsens medborgarhus, Riksdalervägen 2. 

Kallelse, dagordning samt årsredovisning har delats ut till alla boende. 

Ni finner handlingarna även här:

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2018

Förslag på stadgeändring

Motion studsmatta

ÅR 2017 Brf Månhästen

Varmt välkomna!