Info gällande gruppavtal digital-tv med Com Hem/Tele2

Föreningen har sagt upp gruppavtalet med Com Hem (numera Tele2) och det kommer att upphöra 2021-06-30. Anledningen till att vi gjort detta är att från 2020-09-08 ingår det digital-tv i det abonnemangsfria utbudet som alla i föreningen har tillgång till. Tidigare var det bara analoga kanaler som var abonnemangsfria. Appen Comhem Play som också ingick i gruppavtalet ingår också abonnemangsfritt för samtliga i föreningen numera. Vi kan därmed konstatera att vi i nuläget betalar extra för något som vi egentligen redan har tillgång till gratis.

Det abonnemangsfria digitala utbudet är följande kanaler (Enligt Tele2:s hemsida)

SVT1
SVT2
SVT24
Barnkanalen
Kunskapskanalen
TV3
TV4
Kanal 5
TV6
Sjuan
TV8
Kanal 9
Kanal 11
ATG Live
Och eventuella lokala kanaler

Information från extra poströstningsstämma 2021-04-10

Lördagen 2021-04-10 hölls en extra poströstningsstämma utan fysisk närvaro. Anledningen till extrastämman var två propositioner. Vi kan nu meddela att båda propositionerna fick bifall. Detta innebär alltså att det är okej att glasa in sin balkong i föreningen samt att förskolan och föreningslokalen kommer att byggas om till lägenheter.

För de som vill läsa protokollet finner ni det här.

Mer information gällande inglasning av balkonger kommer att komma ut till samtliga medlemmar inom kort. Informationen kommer då från Nordiska inglasningar som är den firma som föreningen har avtal med gällande all inglasning av balkonger.

Kallelse till extra poströstningsstämma utan fysisk närvaro 10 april 2021 kl 11:00

Medlemmarna i brf Månhästen kallas härmed till extra poströstningsstämma utan fysisk närvaro lördagen 10 april kl 11:00.

Styrelsen har fattat ett beslut om att genomföra en extra stämma i föreningen med anledning av två propositioner som behöver fattas beslut om. Då det pågår en pandemi och fysiska sammankomster ska undvikas har styrelsen därför valt att en poströstningsstämma utan fysisk närvaro ska genomföras.

Poströstningsstämma innebär att ni har möjlighet att rösta på stämman via ett poströstningsformulär som finns bifogat i handlingarna. Poströstningsformuläret ska fyllas i och lämnas fysiskt i brf Månhästens brevlåda i hus 42 -1 trappa ner senast fredag 9 april. Det går även bra att skanna in formuläret och maila till: jimmy.brfmanhasten@outlook.com.

Om ni skulle ha några frågor gällande propositionerna ni ska fatta beslut om går det bra att höra av sig till styrelsen via mail jimmy.brfmanhasten@outlook.com eller via Boappa. Det går även bra att ringa. Vi kommer att på hemsidan publicera alla frågor och svar vi får in så att alla kan ta del av dom. Era frågor måste dock vara styrelsen tillhanda senast 1 april.   

När ni röstar via formuläret har ni möjlighet att rösta Ja eller Nej eller att rösta för att frågan ska bordläggas till årsstämman som kommer att hållas senare i år.

Alla handlingar har delats ut till varje lägenhet lördagen 20 mars. Här finner ni även handlingarna:

Handlingar extra stämma 10 april 2021

För er som vill veta mer om den föreslagna ombyggnationen av förskolan och föreningslokalen så har ni hela förfrågningsunderlaget som vi fått offerter på här:

Förfrågningsunderlag

Här har ni även några ritningar:

Ritning 1

Ritning 2

Ritning 3

Ritning 4