Info gällande Com Hem

Från 2020-09-08 har Com Hem släckt ner alla analoga tv-signaler i våra hus. Detta innebär att ni måste använda er av en digitalbox eller liknande för att kunna titta på grundutbudet. För att läsa mer om detta så hänvisar vi er till: https://www.comhem.se/fastighetsagare/digitalisering

Föreningen har sedan tidigare ett gruppavtal med Com Hem som heter TV-bas. För de som redan är tv-kunder hos Com Hem innebär detta att de får rabatt på abonnemanget, alternativt att det blir helt gratis. Gruppavtalet ger också alla boende tillgång till att använda appen Com Hem Play. I appen kan man titta på samma kanaler som ingår i gruppavtalet.

För boende som ej är kunder hos Com Hem innebär detta att ni måste kontakta dem för att få tillgång till gruppavtalet. Detta görs antingen via telefon 0775-171720 eller via www.comhem.se/gruppavtal.

Ny teknisk förvaltare i föreningen

Sedan 1:a mars har föreningen en ny teknisk förvaltare, Josef Ingrosso från Förvaltarna Fastighetsservice i Sverige AB. Han är styrelsens högra hand gällande den tekniska förvaltningen och kommer bland annat att jobba med underhållsplanen och större upphandlingar av renoveringar.

Ifall det är några hyresgäster eller bostadsrättshavare som har några allmänna frågor kring det tekniska så går det bra att kontakta honom. Ni finner hans kontaktuppgifter under fliken “Kontakta oss”.

Vi hälsar Josef varmt välkommen till brf Månhästen!

Nytt telefonnummer för felanmälan och jour

Från 1 april är det nya nummer som gäller för felanmälan och jourutryckning.

Nytt nummer till felanmälan är:
08-39 06 50

Nytt är också att du kan maila din felanmälan till:
info@akerlundsfastighet.se

Nytt nummer till jour är:
08-18 70 00
OBS! Endast mycket allvarliga och akuta fel som inte kan vänta till nästkommande arbetsdag får anmälas via journumret.

Denna information finns även på anslagstavlorna i trapphusen.