Ny försäkringspartner för föreningen

Föreningen har valt att byta försäkringspartner från Bostadsrätterna till Gjensigide. För information om villkor se avsnittet ”Gemensamt Bostadsrättstillägg” under För Medlemmar
För kontaktinformation se avsnittet ”Skador som täcks av fastighetsförsäkring” under Kontakta oss