Trädvårdsplan

Trädvårdsplan Brf Månhästen

Föreningen har anlitat en arborist som gjort en genomlysning av våra träd. Överlag ser det bra ut men det kommer behövas en del arbete för att träden fortsatt ska vara livskraftiga. Intresserade kan läsa bifogat underlag.

Trädvårdsplan Brf Månhästen