Nytt telefonnummer för felanmälan och jour

Från 1 april är det nya nummer som gäller för felanmälan och jourutryckning.

Nytt nummer till felanmälan är:
08-39 06 50

Nytt är också att du kan maila din felanmälan till:
info@akerlundsfastighet.se

Nytt nummer till jour är:
08-18 70 00
OBS! Endast mycket allvarliga och akuta fel som inte kan vänta till nästkommande arbetsdag får anmälas via journumret.

Denna information finns även på anslagstavlorna i trapphusen.