Information gällande förskolan

Stadsdelen Hägersten-Liljeholmen har sagt upp hyreskontraktet för förskolan. Hyreskontraktet går ut 2020-09-30 och till hösten kommer förskolan Skogsgläntan att flytta till den nybyggda förskolan Metronomen vid Radiusparken nära Telefonplan. Styrelsen tittar för tillfället på möjligheten att bygga om lokalerna till bostadsrätter. Målsättningen är att ett förslag ska kunnas presenteras och fattas beslut om på den kommande årsstämman den 26 maj.