Information från extra poströstningsstämma 2021-04-10

Lördagen 2021-04-10 hölls en extra poströstningsstämma utan fysisk närvaro. Anledningen till extrastämman var två propositioner. Vi kan nu meddela att båda propositionerna fick bifall. Detta innebär alltså att det är okej att glasa in sin balkong i föreningen samt att förskolan och föreningslokalen kommer att byggas om till lägenheter.

För de som vill läsa protokollet finner ni det här.

Mer information gällande inglasning av balkonger kommer att komma ut till samtliga medlemmar inom kort. Informationen kommer då från Nordiska inglasningar som är den firma som föreningen har avtal med gällande all inglasning av balkonger.