Info gällande Com Hem

Från 2020-09-08 har Com Hem släckt ner alla analoga tv-signaler i våra hus. Detta innebär att ni måste använda er av en digitalbox eller liknande för att kunna titta på grundutbudet. För att läsa mer om detta så hänvisar vi er till: https://www.comhem.se/fastighetsagare/digitalisering

Föreningen har sedan tidigare ett gruppavtal med Com Hem som heter TV-bas. För de som redan är tv-kunder hos Com Hem innebär detta att de får rabatt på abonnemanget, alternativt att det blir helt gratis. Gruppavtalet ger också alla boende tillgång till att använda appen Com Hem Play. I appen kan man titta på samma kanaler som ingår i gruppavtalet.

För boende som ej är kunder hos Com Hem innebär detta att ni måste kontakta dem för att få tillgång till gruppavtalet. Detta görs antingen via telefon 0775-171720 eller via www.comhem.se/gruppavtal.