Avgiftsnivåer för 2021

Styrelsen har fattat beslut om att höja avgifterna för 2021 med 2%. Beslutet motiveras främst av att vi inte längre har kvar intäkterna från förskolan samt att tomträttsavgälden kommer att höjas stegvis från 2022. Detta innebär att vi för första gången sedan Brf Månhästen förvärvade fastigheterna (2007-12-17) höjer avgifterna. Det ska nämnas att vi år 2018 sänkte avgifterna med 5% då vi istället höjde parkeringsavgifterna till samma nivå som boendeparkeringen kostar i området. Så avgifterna kommer fortfarande efter denna höjning ändå vara lägre än de var 2007.