Städdag-Vårfest

Angående anmälan till kvällens fest den 26 april på städdagen, så tar vi in anmälan på morgonen i samband med utdelning av arbetsuppgifter. Vi kommer att hålla till i grannföreningen Bläckpennans lokaler på Nyårsvägen 16(ingång mittemot Fastlagsvägen 42). Middagen börjar 18:30.