Städdag/container

En container för grovsopor kommer att finnas på baksidan av 54:an lördag och söndag den 26-27 april. Vi önskar att ni som har privata grovsopor, forslar dit dessa först på eftermiddagen den 26;te. Vi måste först och främst ha plats för de sopor som städdagen inbringar.

Städdag-Vårfest

Angående anmälan till kvällens fest den 26 april på städdagen, så tar vi in anmälan på morgonen i samband med utdelning av arbetsuppgifter. Vi kommer att hålla till i grannföreningen Bläckpennans lokaler på Nyårsvägen 16(ingång mittemot Fastlagsvägen 42). Middagen börjar 18:30.

Städdag

Den 26 april är det dags för föreningens vårstädning. Särskilda anslag med mer information kommer längre fram. Middag planeras på kvällen, men än vet vi inte vilken lokal vi ska vara.

Glöm inte att märka upp cyklar, pulkor och barnvagnar i förråden. Allt som inte är märkt kommer att fraktas bort.