Sopsortering och årets höststäd

Tack till alla er som var med och höststädade på föreningens städdag! Totalt deltog 59 personer, varav 14 barn. Vi städade, krattade och tog in alla möbler. Dessutom röjdes en hel del sly undan som trädgårdsmästaren tidigare tagit ner. Städdagen avslutades med gemensam korvgrillning.

Städdag

Samtliga hus i föreningen kommer nu att få utökad sopsortering, som matavfall som ska slängas i papperspåsar i separata kärl. Denna sopsortering har testats under en period i hus 46, med lyckat utfall.