Släpet!

Bilsläpet är för närvarande trasigt och vi försöker att få det lagat innan storhelgen. Men behöver vi ta den till en verkstad så kan det dra ut på tiden.

Vi hoppas våra medlemmar har överseende med detta!