Progressiva avskrivningar

Avskrivningar och Månhästens årsavgifter

Med anledning av de skriverier som cirkulerat i dagspressen angående progressiva avskrivningar och höjning av årsavgiften vill styrelsen klargöra följande:

Den progressiva avskrivningsplan som hittills tillämpas av brf Månhästen, måste från och med år 2014 ändras enligt myndighetsbeslut. Vi vet ännu inte i detalj vad detta kommer att innebära, men en kraftig höjning av den årliga avskrivningen är att vänta.

I en bostadsrättsförening är det emellertid kassaflödet som är det viktiga. Styrelsen har sedan övertagandet av fastigheterna 2007 arbetat efter förutsättningarna att föreningens intäkter skall täcka dess driftkostnader, kapitalkostnader och en avvägd amortering på lånen. Medlemmarna betalar då en årsavgift, som motsvarar föreningens utgifter. Avskrivningen oavsett storlek är inte en utgift. Någon direkt påverkan på årsavgiften har alltså  inte avskrivningen.

I dagsläget förutser vi därför inte att det blir nödvändigt med en höjning av årsavgiften av detta skäl.