Kallelse till öppet hus angående kommande fiberinstallation

Styrelsen för Brf Månhästen tillsammans med Ownit Broadband AB kallar härigenom till öppet hus för information om kommande fiberinstallation vilken möjliggör en förbättrad service av bredband, telefoni och TV.

Under januari 2015 planerar styrelsen tillsammans med Ownit att genomföra installation av fibernät i samtliga föreningens lägenheter, se bifogad information. Hyresrättslägenheter kommer då att erbjudas fiberinstallation mot en månatlig hyreshöjning.

För att informera om hur installationsarbetet kommer att gå till och vilka tjänster som därefter kommer att finnas tillgängliga hålls ett öppet hus. Vid mötet kommer representanter från styrelsen och Ownit att finnas för att ge möjlighet för er att ställa frågor. Vi kommer ha med oss material för att fysiskt visa vilken utrustning m.m. som ingår i installationen och tillvägagångssättet.

Efter det öppna huset kommer en utförligare beskrivning och tidplan för varje huskropp att sändas ut till samtliga boende.

 Välkomna till föreningens lokal, i källarplanet på Fastlagsvägen 54

Torsdagen den 4 december mellan kl. 18-20