Container

Den 5-7 september så finns det en container för grovsopor vid 54:ans baksida. Se anslag i trapphus för vilka sopor som ej får kastas där.

Städdag/container

En container för grovsopor kommer att finnas på baksidan av 54:an lördag och söndag den 26-27 april. Vi önskar att ni som har privata grovsopor, forslar dit dessa först på eftermiddagen den 26;te. Vi måste först och främst ha plats för de sopor som städdagen inbringar.