Höststädning

Lördagen den 21:e oktober är det föreningens höststädningsdag. Särskilda anslag med mer information kommer att sättas upp.

En container kommer att finnas på plats bakom 54:an där man kan slänga grovsopor. Om du inte har möjlighet att delta på själva städdagen, går det bra att göra en insats någon annan dag. Kontakta Janne Pettersson på 070-692 91 90 om detta.

Städdagens deltagare bjuds på grillad korv till lunch.

Vi hoppas på god uppslutning!

Stamspolning vecka 40

Stamspolning kommer att ske under vecka 40. Detta enligt nedanstående tidsplan:

Hus 40 – måndag 2 oktober
Hus 42 – tisdag 3 oktober
Hus 44 – onsdag 4 oktober
Hus 46 – torsdag 5 oktober
Hus 54 – fredag 6 oktober

Viktigt är att vi då bereds tillträde till er lägenhet. Mer information angående detta kommer delas ut i början av vecka 38.