Plåt- och metallåtervinning

I 54:ans soprum finns nu ett kärl, där man kan kasta
plåt och metall för återvinning.

Man kommer in i 54:ans soprum med sin vanliga soprumsnyckel.