Trevlig Helg

Styrelsen önskar alla medlemmar och hyresgäster en God Jul och ett Gott Nytt År.

tomte

Nytt dokument

Ett nytt dokument har tagits fram av styrelsen som anger riktlinjer vid ombyggnad av lägenhet. Under rubriken blanketter finns en ”ändringsansökan” där medlemmar kan begära tillstånd till ändring av lägenhet.