Städdag/container

En container för grovsopor kommer att finnas på baksidan av 54:an lördag och söndag den 26-27 april. Vi önskar att ni som har privata grovsopor, forslar dit dessa först på eftermiddagen den 26;te. Vi måste först och främst ha plats för de sopor som städdagen inbringar.

Städdag-Vårfest

Angående anmälan till kvällens fest den 26 april på städdagen, så tar vi in anmälan på morgonen i samband med utdelning av arbetsuppgifter. Vi kommer att hålla till i grannföreningen Bläckpennans lokaler på Nyårsvägen 16(ingång mittemot Fastlagsvägen 42). Middagen börjar 18:30.